FBIM Transactions online       . . . DOI 10.12709/fbim.08.08.01.00 . . .      ISSN 2334-704X (Online)
Urednik
dr Zoran ČekerevacPrednja korica
Impresum
Naučni odbor i uredništvo
Uvodna reč urednika
Sadržaj ovog broja časopisa
Uputstva za autore
Postupak prijavljivanja rada
Recenzenti
Izveštaj recenzenta
Zadnja korica

Br. 1


FBIM Transactions
Finansije
Biznis
Informacione i industrijske tehnologije
Menadžment
Nauka
Društvo

Godina VIII
Vol. 8
Broj 1


Da biste bili citirani morate da publikujete!

MESTE i FBIM Transactions podržavaju timski rad i posebno međunarodnu naučnu saradnju.

Zato smo posebno spremni da publikujemo radove timova sastavljenih od autora iz dve ili više zemalja.


FBIM Arhiva & DOI

FBIM Transactions

Izvršni izdavač:
Suizdavači:

MESTE NVO
Poslovni i pravni fakultet Univerziteta "Union - Nikola Tesla" u Beogradu, Beograd, Srbija
SZ & Associates, Toronto, Canada

www.meste.org
15.04.2020.

To switch to English, click the icon