FBIM Transactions online     DOI 10.12709/fbim.08.08.01.00                 ISSN 2334-704X (Online)
Urednik
dr Zoran ČekerevacPrednja korica
Impresum
Naučni odbor i uredništvo
Uvodna reč urednika
Sadržaj ovog broja časopisa
Uputstva za autore
Postupak prijavljivanja rada
Recenzenti
Izveštaj recenzenta
Zadnja korica

FBIM Arhiva & DOI

FBIM Transactions

Creative Commons License
Ovi radovi su licencirani u skladu sa Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License
.


S A D R Ž A J

FBIM Transactions God. 2020, Vol. 8, Broj 1

#1 Originalni naučni rad
Konon Bagrii, Alla Romanchuk, and Iryna Mustetsa
METHODS OF KEY PROBLEMS DIAGNOSTICS IN THE SYSTEM OF CRISIS MANAGEMENT
DOI 10.12709/fbim.08.08.01.01

#2 Pregledni rad
Miroslav Baljak
PREGOVARANJE I ZAKLJUČIVANJE SPORAZUMA O PRIZNANJU KRIVICE U BOSNI I HERCEGOVINI
NEGOTIATING AND REACHING AN ADMISSION OF GUILT AGREEMENT IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
DOI 10.12709/fbim.08.08.01.02
#3 Pregledni rad
Ines Besarović
EKOLOŠKI RAT I PRAVO
WAR ON THE ENVIRONMENT AND THE LEGAL FRAMEWORK
DOI 10.12709/fbim.08.08.01.03
#4 Pregledni rad
Milija Bogavac, Milanka Bogavac, and Nada Živanović
STRATEŠKA ULOGA LJUDSKIH RESURSA U PROCESU GLOBALIZACIJE
THE STRATEGIC ROLE OF HUMAN RESOURCES IN THE GLOBALIZATION PROCESS
DOI 10.12709/fbim.08.08.01.04
#5 Pregledni rad
Draško Bosanac, Jadranka Savić, and Filip Turčinović
ODNOS GRAĐANSKOPRAVNE I RADNOPRAVNE FUNKCIJE UGOVORA O DELU
CIVIL LAW AND LABOR LAW FUNCTION OF EMPLOYMENT CONTRACT
DOI 10.12709/fbim.08.08.01.05
#6 Pregledni rad
Abdalhkiem F.A. Flifel
UTICAJ MENADŽMENTA ZNANJEM NA ORGANIZACIONU KREATIVNOST
THE IMPACT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT ON ORGANIZATIONAL CREATIVITY
DOI 10.12709/fbim.08.08.01.06
#7 Pregledni rad
Vladimir Grujić and Dragan A. Lazić
ZNAČAJ UPOTREBE TEHNOLOGIJA SLEDEĆE GENERACIJE NA KRIZE U VAZDUHOPLOVSTVU
THE IMPORTANCE OF USING NEXTGEN TECHNOLOGIES IN CRISES IN AVIATION
DOI 10.12709/fbim.08.08.01.07
#8 Pregledni rad
Nemanja Jovanov, Nikola Glođović, and Goran Jovanov
MODEL UPRAVLJANJA BEZBEDNOSNIM RIZIKOM
SECURITY RISK MANAGEMENT MODEL
DOI 10.12709/fbim.08.08.01.08
#9 Pregledni rad
Marko Jovanović
OBAVEŠTENJE KUPCA PRODAVCU DA ISPORUČENA ROBA NIJE SAOBRAZNA UGOVORU
BUYER 'S NOTICE TO THE SELLER THAT THE DELIVERED GOODS ARE NOT COMPLIANT WITH THE CONTRACT
DOI 10.12709/fbim.08.08.01.09
#10 Originalni naučni rad
Boris Krivokapić
BESPILOTNE LETELICE I PRAVO ORUŽANIH SUKOBA
DRONES AND INTERNATIONAL LAW OF ARMED CONFLICT
DOI 10.12709/fbim.08.08.01.10
#11 Pregledni rad
Snežana Maksimović, Arben Lunjić, and Milan Stamatović
ANALIZA RIZIKA I PRIMENA METODA VIŠEKRITERIJUMSKOG ODLUČIVANJA U PROCESIMA UPRAVLJANJA PROJEKTIMA
RISK ANALYSIS AND APPLICATION OF MULTICRITERIA DECISION METHODS IN THE PROJECT MANAGEMENT PROCESS
DOI 10.12709/fbim.08.08.01.11
#12 Pregledni rad
Živanka Miladinović Bogavac
KRIVIČNA DELA PROTIV BEZBEDNOSTI RAČUNARSKIH PODATAKA
CRIMINAL ACTS AGAINST SECURITY OF COMPUTER DATA
DOI 10.12709/fbim.08.08.01.12
#13 Scientific discussion
Zoran Milanović and Milan Srećković
VBA TEHNIKE ZA NAPREDNO UREĐIVANJE I PREGLED PODATAKA U POPULARNIM KANCELARIJSKIM PROGRAMIMA
VBA TECHNIQUES FOR ADVANCED EDITING AND DATA REVIEW IN POPULAR OFFICE PROGRAMS
DOI 10.12709/fbim.08.08.01.13
#14 Pregledni rad
Bojana Ostojić, Katarina Pavlović, and Irena Petrušić
TRENDOVI U RAZVOJU KOMPETENCIJA PROJEKTNIH MENADŽERA U PROCESU DIGITALIZACIJEDRUŠTVA I INDUSTRIJE 4.0
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF COMPETENCIES OF PROJECT MANAGERS IN THE PROCESS OF DIGITALIZATION OF SOCIETY AND INDUSTRY 4.0
DOI 10.12709/fbim.08.08.01.14
#15 Originalni naučni rad
Zoran Pavlović and Zoran Bundalo
UTVRĐIVANJE STAVA KORISNIKA USLUGA PREMA MODELU E-POSLOVANJA U ŽELEZNIČKOM TRANSPORTU
CONFIRMING THE POSITION OF SERVICE USERS BY THE MODEL OF E-BUSINESS IN RAIL TRANSPORT
DOI 10.12709/fbim.08.08.01.15
#16 Pregledni rad
Maja Radić, Sanel Ćemer, and Mehmed Avdagić
BORBА NEOLІBERАLІZMА, RАSTUĆE NEJEDNАKOSTІ, SІROMАŠTVА І NESІGURNІH RАDNІH MJESTА
FIGHTING NEOLIBERALISM, GROWING INEQUALITIES, POVERTY AND LACK OF JOB SECURITY
DOI 10.12709/fbim.08.08.01.16
#17 Pregledni rad
Vladimir Stojanović and Svetlana Ivanković
MENADŽMENT U FUNKCIJI RASTA I RAZVOJA PREDUZEĆA
MANAGEMENT IN THE FUNCTION OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF ENTERPRISES
DOI 10.12709/fbim.08.08.01.17


To switch to English click the icon