× Najnoviji broj U sledećem broju O žurnalu Arhiva Izjava o etičnosti
☰ Menu

                
FBIM Transactions
Akademski časopis za ekonomiju i pravo
DOI 10.12709/issn.2334-7058
ISSN 2334-7058 (Online)
ISSN 2334-7171 (Print)

O FBIM Transactions

FBIM Transactions je međunarodni akademski časopis otvorenog pristupa neprofitne organizacije MESTE, koji se objavljuje u saradnji sa Poslovnim i pravnim fakultetom Univerziteta „Union - NikolaTesla“ u Beogradu, Srbija, i SZ &Associates - Toronto, Kanada.
Časopis se objavljuje na Internetu i u štampanom obliku (pretplata). Objavljuje naučne i stručne istraživačke članke i kritike na engleskom i srpskom i njemu bliskim jezicima.
Časopis je fokusiran na pitanja na međunarodnom nivou, sa pogledom na stvari iz globalne perspektive, ali, takođe, mogu biti objavljeni i radovi koji se bave nekim problemima od lokalnog značaja.
Naučno-tehnološki napredak i njegov društveno-politički uticaj koji se dešava širom sveta mogu se naći u FBIM Transactions.

Izjava o otvorenom pristupu
Ovo je časopis sa otvorenim pristupom, što znači da je sav sadržaj besplatno dostupan korisniku i/ili njegovoj instituciji. Korisnicima je dozvoljeno da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju ili povezuju celokupne tekstove članaka u ovom časopisu bez prethodnog odobrenja izdavača ili autora. To je u skladu sa BOAI definicijom otvorenog pristupa.

Misija
Mi smo ljudi koji pomažu naučnicima i profesionalcima da razmenjuju iskustva u cilju opšteg napretka društva.

Vizija
Naša vizija je da FBIM Transactions postane jedan od najcitiranijih časopisa u svetu zahvaljujući našem radu i kvalitetu radova koje ćemo publikovati u korist autora i svih naših čitalaca.

Poštanska adresa
Poslovni i pravni fakultet
Univerzitet "Union - Nikola Tesla"
FBIM Transactions
Knez Mihailova 33
11000 Beograd
Srbija

Email adresa
Uredništvofbim@meste.org
Prijem radovafbim.submissions@meste.org

. . . Detaljnije . . .