× Najnoviji broj U sledećem broju O žurnalu Arhiva Izjava o etičnosti
☰ Menu

                
FBIM Transactions
DOI 10.12709/issn.2334-704X
ISSN 2334-704X (Online)
ISSN 2334-718X (Print)


U sledećem broju, između ostalog objavljujemo:
 1. Vojkan Bižić

  ZNAČAJ MENADŽMENTA U SPORTU I INOVACIJA ZA RAZVOJ SPORTA KOD POSEBNIH GRUPA SPORTISTA
  Da biste pristupili članku kliknite ovde

  Apstrakt: Značaj menadžmenta u sportu i edukacije dece sa posebnim potrebama, postavlja veoma izazovan zadatak pred svakoga ko želi da se bavi istraživanjem ove teme, bilo da se radi o ekolozima, menadžerima, profesorima fizičke kulture ili defektolozima. Ovo je poseban izazov za stučnjake pedagoške struke. Podsticaj dece sa posebnim potrebama da kroz bavljenje sportskim aktivnostima stiču znanja o značaju očuvanja životne sredine je veoma bitan za njihov život, rad i bavljenje sportom. Rezultati rada daju odgovor na pitanje kako raznovrsni edukativni ekološki programi mogu da doprinesu da se ovako specifična populacija bavi sportom danas i razvije ekološku svest o značaju životne sredine za sportske aktivnosti. Sportski menadžment se razvija ...     Značaj menadžmenta u sportu i edukacije dece sa posebnim potrebama, postavlja veoma izazovan zadatak pred svakoga ko želi da se bavi istraživanjem ove teme, bilo da se radi o ekolozima, menadžerima, profesorima fizičke kulture ili defektolozima. Ovo je poseban izazov za stučnjake pedagoške struke. Podsticaj dece sa posebnim potrebama da kroz bavljenje sportskim aktivnostima stiču znanja o značaju očuvanja životne sredine je veoma bitan za njihov život, rad i bavljenje sportom. Rezultati rada daju odgovor na pitanje kako raznovrsni edukativni ekološki programi mogu da doprinesu da se ovako specifična populacija bavi sportom danas i razvije ekološku svest o značaju životne sredine za sportske aktivnosti. Sportski menadžment se razvija u novim segmentima, inovacijama i uključivanjem u sport dece sa posebnim potrebama. Promene koje se dešavaju na sportskom, trenažnom planu moraju da prate i promene u strategijskom planu, naročito u strategijskom menadžmentu. Sportske organizacije koje danas žele da opstanu i da se razvijaju, moraju u svom strategijskom menadžmentu, top menadžmentu, da imaju ljude koji imaju viziju, gde, kako, zašto i u kom smeru treba razvijati sportsku organizaciju. Da bi to radili na pravi način i да би organizacija bila uspešna, menadžment mora da bude profesionalan u svakom smislu, sportsko-trenerskom, menadžersko-poslovnom, marketiškom itd. Neophodno je da savremeni menadžeri, pogotovo oni koji po svom statusu pripadaju top menadžmentu, poseduju odgovarajuća znanja o konceptima i aplikaciji strategijskog menadžmenta.

  Ključne reči: menadžment u sportu, sport, deca sa posebnim potrebama,sportske aktivnosti, ekološka svest, inovacije.

  Kliknite ovde da biste se vratili na vrh stranice


 2. Mario Bogdanović i Filip Bartolić

  UNAPRJEĐENJE PROCESA UPRAVLJANJA REPROMATERIJALOM UPORABOM ODABRANIH LEAN ALATA
  Da biste pristupili članku kliknite ovde

  Apstrakt: Primjenom procesnog menadžmenta i odabranih lean alata kreirana je metodologija za unaprjeđenje procesa upravljanja repromaterijalom u proizvodnom procesu tvornice koja proizvodi tehničke proizvode visoke tehnologije za svjetsko tržište. Ekspliciran je način provođenja procesnog projekta unaprjeđenja procesnom metodologijom sa svim fazama životnog ciklusa uz aplikaciju odabranih potpornih lean alata (uzročno-posljedični dijagram, A3 alat). Tako je rješavan inače „teško rješiv“ problem suboptimalnosti upravljanja repromaterijalima te je korjenito unaprjeđena proizvodnost otklonom uskih grla. Ponuđena procesno-projektna metodologija ...     Primjenom procesnog menadžmenta i odabranih lean alata kreirana je metodologija za unaprjeđenje procesa upravljanja repromaterijalom u proizvodnom procesu tvornice koja proizvodi tehničke proizvode visoke tehnologije za svjetsko tržište. Ekspliciran je način provođenja procesnog projekta unaprjeđenja procesnom metodologijom sa svim fazama životnog ciklusa uz aplikaciju odabranih potpornih lean alata (uzročno-posljedični dijagram, A3 alat). Tako je rješavan inače „teško rješiv“ problem suboptimalnosti upravljanja repromaterijalima te je korjenito unaprjeđena proizvodnost otklonom uskih grla. Ponuđena procesno-projektna metodologija za unaprjeđenje proizvodnje može biti primjenjiva u svim tvornicama visoke tehnologije koje se susreću s problemom optimizacije upravljanja repromaterijalom i problemom optimalizacije proizvodnog procesa. Empirijski su riješena tri istraživačka problema i potvrđene su sukladne hipoteze: a) u postojećem procesu upravljanja repromaterijalima tvornice otkrivene su značajne suboptimalnosti i njihovi uzročni čimbenici; b) proces je preoblikovan temeljem analize stanja i pomoću lean alata kako bi se povećala proizvodnost proizvodne linije; c) striktnim pridržavanjem procesa rada prema novom (preoblikovanom) procesnom modelu u fazi implementacije te nadzorom i kontrolom procesa pomoću indikatora postignuta je stabilnost procesa (tijekom tromjesečne faze implementacije). Optimizacijom upravljanja repromaterijalom omogućuje se besprijekoran rad proizvodne linije bez uskih grla i zastoja. Empirijski istražen i u praksi potvrđen način procesnog unaprjeđenja na području suboptimalnog upravljanja repromaterijalima kojima se opslužuje proizvodna linija, putokaz je za sve visoko tehnološke proizvodne tvrtke koje se suočavaju s istim ili sličnim problemima optimalizacije.

  Ključne reči: procesni menadžment, procesno unaprjeđenje, lean alati, uzročno-posljedični dijagram, vitka proizvodnja, proizvodi visoke tehnologije.

  Kliknite ovde da biste se vratili na vrh stranice


 3. Haris Hamidović

  SOFTVER ESCROW UGOVORI
  Da biste pristupili članku kliknite ovde

  Apstrakt: Budući da su za mnoge kompanije neprekidan rad i održavanje prilagođenog softvera presudni, one obično žele dа osiguraјu da se to nastavi i ako davalac softverske licence u budućnosti ne bude u mogućnosti to učiniti, naprimjer zbog bankrota. To se najlakše postiže dobijanjem kopije ažuriranog izvornog koda. Razvjatelji softvera, razumljivo, nerado daju kupcu kopiju svog vlasničkog izvornog koda. Najvažnija imovina razvijatelja softvera je obično njihov izvorni kod, koji može sadržavati vrlo vrijedne poslovne tajne. Jedan od načina na koji ...     Budući da su za mnoge kompanije neprekidan rad i održavanje prilagođenog softvera presudni, one obično žele dа osiguraјu da se to nastavi i ako davalac softverske licence u budućnosti ne bude u mogućnosti to učiniti, naprimjer zbog bankrota. To se najlakše postiže dobijanjem kopije ažuriranog izvornog koda. Razvjatelji softvera, razumljivo, nerado daju kupcu kopiju svog vlasničkog izvornog koda. Najvažnija imovina razvijatelja softvera je obično njihov izvorni kod, koji može sadržavati vrlo vrijedne poslovne tajne. Jedan od načina na koji se razvijatelj softvera može nositi s klijentom koji zahtijeva pristup izvornom kodu je da pristane na pohranu izvornog koda korištenjem trojnog escrow ugovora. Prema ugovoru o escrow izvornom kodu, razvijatelj daje kopiju izvornog koda i dokumentacije neutralnoj strani na čuvanje. Treća strana će predati izvorni kod kupcu samo nakon što se za to steknu određeni uslovi definisani ugovorm, kao npr. bankrot razvijatelja softvera. Time se izvorni kod programera čuva povjerljivim, dok, u teoriji, osigurava korisniku pristup istom ako to postane potrebno. U ovom radu predstavljamo pojam softver escrow ugovora.

  Ključne reči: Softver, escrow ugovori, zaštita prava intelektualnog vlasništva.

  Kliknite ovde da biste se vratili na vrh stranice


 4. Snežana Knežević i Ivan Ivković

  EVALUACIJA PROCESA REGRUTOVANJA PUTEM DRUŠTVENIH MEDIJA SA FOKUSOM NA LINKEDIN DRUŠTVENU MREŽU
  Da biste pristupili članku kliknite ovde

  Apstrakt: Ključno pitanje uspešnog upravljanja kompanijama jeste kako pronaći najbolje saradnike i kako ih zadržati. Nove informaciono-komunikacione tehnologije menjaju način poslovanja i stvaraju nove mogućnosti za regrutovanje kandidata. LinkedIn društvena mreža postala je veoma popularna među onima koji traže posao i poslodavcima za pronalaženje kompetentnih kandidata. U korišćenju ovog medija posebno se izdvojila populacija milenijalaca, kako u svetu tako i u Srbiji. Primarni motivi i upotreba LinkedIn medija među milenijalcima su razvoj profesionalne mreže, brendiranje, plasiranje na tržište, povećanje vidljivosti među regruterima i ... Ključno pitanje uspešnog upravljanja kompanijama jeste kako pronaći najbolje saradnike i kako ih zadržati. Nove informaciono-komunikacione tehnologije menjaju način poslovanja i stvaraju nove mogućnosti za regrutovanje kandidata. LinkedIn društvena mreža postala je veoma popularna među onima koji traže posao i poslodavcima za pronalaženje kompetentnih kandidata. U korišćenju ovog medija posebno se izdvojila populacija milenijalaca, kako u svetu tako i u Srbiji. Primarni motivi i upotreba LinkedIn medija među milenijalcima su razvoj profesionalne mreže, brendiranje, plasiranje na tržište, povećanje vidljivosti među regruterima i praćenje kompanija za koje su zainteresovani. Najkritičnija pitanja koja ometaju zapošljavanje kandidata predstavljaju lažne informacije o kvalifikacijama predstavljene na profilu i diskriminatorski komentari o rasi, polu ili veri. Zbog navedenog, ponašanje na mrežama treba da je odmereno. Profil i slike na sajtovima društvenih medija i drugim veb lokacijama poželjno je da pokazuju potpunu doslednost. Korišćenje društvenih medija u zapošljavanju prolazi kroz tranziciju u smislu normi ponašanja, propisa i zakona. Regrutovanje kandidata putem društvenh medija u Srbiji još uvek ne dobija dovoljno pažnje, a naročito se mali broj kompanija fokusirao na LinkedIn društvenu mrežu.

  Ključne reči: Menadžment ljudskih resursa, inovacije, zapošljavanje, pitanja rada/upravljanja, mreža.

  Kliknite ovde da biste se vratili na vrh stranice


 5. Robert Latin, Petronije Jevtić i Nada Živanović

  ORGANIZOVANJE PREDUZEĆA U SAVREMENOM GLOBALNOM POSLOVANJU
  Da biste pristupili članku kliknite ovde

  Apstrakt: Savremeno globalno poslovanje zahteva od industrijskih preduzeća kontinualni razvoj, dobru organizovanost i visok nivo kvaliteta proizvoda i usluga determinisan poslednjom revolucijom tehnike i informacionih tehnologija. Uspešno poslovanje je rezultat primene te tehnike, dobre organizacije i menadžmenta koji treba da posvećuje posebnu pažnju za dostizanje takvog uspeha u poslovno proizvodnim sistemima. Svojim proizvodima visokog kvaliteta, industrije prezentuju zahtevani savremeni pristup koji inkorporira u praksi savremene metode i tehnike istraživanja i organizovanja za uspešnu konkurentsku utakmicu. Dobra organizovanost takvih poslovnih sistema rezultira ... Savremeno globalno poslovanje zahteva od industrijskih preduzeća kontinualni razvoj, dobru organizovanost i visok nivo kvaliteta proizvoda i usluga determinisan poslednjom revolucijom tehnike i informacionih tehnologija. Uspešno poslovanje je rezultat primene te tehnike, dobre organizacije i menadžmenta koji treba da posvećuje posebnu pažnju za dostizanje takvog uspeha u poslovno proizvodnim sistemima. Svojim proizvodima visokog kvaliteta, industrije prezentuju zahtevani savremeni pristup koji inkorporira u praksi savremene metode i tehnike istraživanja i organizovanja za uspešnu konkurentsku utakmicu. Dobra organizovanost takvih poslovnih sistema rezultira razvojnom poboljšanju dostignutog nivoa kvaliteta proizvoda u kontinuitetu. Danas je to je imperativ za jačanje svih vidova veza između privrednih subjekata jedne zemlje sa proizvodnim subjektima širom sveta. Razvoj kvaliteta i efikasnih organizacijskih pristupa za uspešno poslovanje proizvodnih preduzeća predstavlja ključni faktor efektivnosti. Dobro organizovanje svih aktivnosti poslovnih i proizvodnih procesa u praksi, zahteva da se na samom početku definišu organizacijske i menadžerske veštine i principi poslovanja kroz: efikasne menadžerske metode i tehnike, efikasne organizacijske strukture, visok nivo motivisanosti, timski rad, kvalitetnu dokumentovanost, obrazovanje i obuku, ekonomiju poslovanja i dr.

  Ključne reči: Savremeno globalno poslovanje, organizovanje, organizaciona struktura, menadžment, tržište.

  Kliknite ovde da biste se vratili na vrh stranice


 6. Dragana Lazić, Sanja Stanković i Aleksandra Danilović

  PRAVNA LICA I IZBEGAVANJE POREZA KAO GRAĐANSKOPRAVNI I/ILI KRIVIČNOPRAVNI DELIKT
  Da biste pristupili članku kliknite ovde

  Apstrakt: Rad govori o problemu opravdanosti i društvene prihvaćenosti poreskih davanja od strane pravnih lica kao i učestalosti zloupotreba povodom istih. Dva istraživačka pitanja kojima se rad bavi su: terminološko razgraničenje kategorijalnih pojmova vezanih za poresku politiku i analiza desetogodišnje frekvencije krivičnog dela poreske utaje na teritoriji Republike Srbije. Svrha istraživanja u radu jeste potvrđivanje hipotetičke pretpostavke da poreska utaja kao krivično delo protiv privrede, osim toga što narušava budžetski sistem i nanosi štetu imidžu pravnih lica, predstavlja značajnu smetnju daljem ekonomskom razvoju i međunarodnom ekonomskom ugledu države. U radu se koriste metode . . .     Rad govori o problemu opravdanosti i društvene prihvaćenosti poreskih davanja od strane pravnih lica kao i učestalosti zloupotreba povodom istih. Dva istraživačka pitanja kojima se rad bavi su: terminološko razgraničenje kategorijalnih pojmova vezanih za poresku politiku i analiza desetogodišnje frekvencije krivičnog dela poreske utaje na teritoriji Republike Srbije. Svrha istraživanja u radu jeste potvrđivanje hipotetičke pretpostavke da poreska utaja kao krivično delo protiv privrede, osim toga što narušava budžetski sistem i nanosi štetu imidžu pravnih lica, predstavlja značajnu smetnju daljem ekonomskom razvoju i međunarodnom ekonomskom ugledu države. U radu se koriste metode pretrage naučnih baza podataka o predmetnoj temi, opštenaučna statistička i komparativna metoda, kao i metoda analize sadržaja dokumenata. Postoje dva glavna nalaza u radu. Prvi, da poreska utaja negativno utiče na ekonomsku sliku Republike Srbije i štetno deluje na vrednosnu strukturu javnih prihoda „zajedničke kase svih građana“. Drugi, da učestalost izvršenja krivičnog dela poreske utaje utiče na razvoj ekonomije i zahteva veći angažman svih institucija srpskog društva i radikalno pooštravanje kaznene politike i sudske prakse za ovu vrstu krivičnih dela.

  Ključne reči: Pravno lice, porezi, javni prihodi, javni rashodi, utaja, poreska utaja.

  Kliknite ovde da biste se vratili na vrh stranice


 7. Radojko Lojaničić, Darko Lojančić i Nada Živanović

  FAKTORI ORGANIZACIJSKOG POSLOVANJA U FOKUSU KONTROLINGA I TRŽIŠNIH PROMENA
  Da biste pristupili članku kliknite ovde

  Apstrakt: Poslovanje malih i srednjih kompanija posmatrano na globalnom nivou, ne može se zamisliti bez efikasnih strateških faktora i organizacijskog poslovanja. Inkorporiranje tržišnih faktora u poslovanje organizacija je imperativ budućeg poslovanja. Organizacijsko poslovanje se sprovodi procesima koji su od suštinskog značaja za administraciju i sveukupan rad u organizaciji. Za organizaciju i menadžment to znači da se pravilnim grupisanjem poslova i zaposlenih povećava proizvodnja, efikasno se kontroliše preopterećenost poslom i ograničava se dupliranje posla, smanjuje se rasipanje materijalnih resursa i snage, sprovodi se efektivno delegiranje posla i donošenje odluka, olakšava se rast i diversifikacija aktivnosti kroz jasnu podelu poslova, olakšava se administracija, ostvaruje se efikasno funkcionisanje celokupne organizacije i dr. Sa organizacijskog aspekta cilj je, ...     Poslovanje malih i srednjih kompanija posmatrano na globalnom nivou, ne može se zamisliti bez efikasnih strateških faktora i organizacijskog poslovanja. Inkorporiranje tržišnih faktora u poslovanje organizacija je imperativ budućeg poslovanja. Organizacijsko poslovanje se sprovodi procesima koji su od suštinskog značaja za administraciju i sveukupan rad u organizaciji. Za organizaciju i menadžment to znači da se pravilnim grupisanjem poslova i zaposlenih povećava proizvodnja, efikasno se kontroliše preopterećenost poslom i ograničava se dupliranje posla, smanjuje se rasipanje materijalnih resursa i snage, sprovodi se efektivno delegiranje posla i donošenje odluka, olakšava se rast i diversifikacija aktivnosti kroz jasnu podelu poslova, olakšava se administracija, ostvaruje se efikasno funkcionisanje celokupne organizacije i dr. Sa organizacijskog aspekta cilj je, da se razvijaju odgovarajući faktori uspešnog kontrolinga i da se strukturira najpogodnija organizaciona struktura, obim poslova i priroda decentralizacije. U osnovi, za strateški uspeh industrija i malih i srednjih privrednih društava, važno je sprovoditi najpogodnije organizovanje koje obezbeđuje optimalno korišćenje tehničkih i ljudskih resursa. Implementacija tržišnih promena zahteva jasno definisanje organizacijskih i strateških faktora u menadžmentu i organizaciji. To znači, da je neophodno podsticanje kreativnosti i inovativnosti, koja mora da se ostvaruje linearno, i u funkciji pojačavanja interakcije između različitih nivoa menadžmenta kao važnog uslova za objedinjavanje napora, od strane svih zaposlenih. U radu se prikazuju ključni faktori organizovanja i kontrolinga za uspešno poslovanje kompanija na tržištu. Ako se ima u vidu cilj kome se teži u poslovnom pravcu tržišnog razvoja, svakako da organizacijska struktura i organizacijska kultura su glavni strateški elementi efikasnosti poslovanja.

  Ključne reči: Organizacijsko poslovanje, strateški faktori, kontrola, menadžment, efikasnost, tržišne promene.

  Kliknite ovde da biste se vratili na vrh stranice


 8. Lyudmila Prigoda, Milanka Bogavac i Zoran Čekerevac

  SRBIJA I PAMETNI GRADOVI
  Da biste pristupili članku kliknite ovde

  Apstrakt: Koncept „pametnog grada“ zasniva se na širokoj upotrebi Informacionih i komunikacionih tehnologija, pri čemu je ključ u Internetu stvari koji otvara nove mogućnosti za prikupljanje i analizu podataka potrebnih za stvaranje ugodnije životne sredine. Takva komunikaciona infrastruktura će omogućiti lak pristup javnim uslugama, optimizovati transportni sistem i sistem bezbednosti. Internet stvari će povezati sve elemente pametnog grada i pretvoriti ga u koherentan mehanizam. Često se pametan grad definiše kao grad koji ima dobru funkcionalnost sa perspektivom u ekonomiji, upravljanju, mobilnosti, životnoj sredini. Pritom, grad je „održiv“ ako je sastavljen od aktivnosti nezavisnih i svesnih građana koji mogu sami da donose odluke. Za dalji razvoj aktuelnih pametnih gradova, ali i pretendenata ...     Koncept „pametnog grada“ zasniva se na širokoj upotrebi Informacionih i komunikacionih tehnologija, pri čemu je ključ u Internetu stvari koji otvara nove mogućnosti za prikupljanje i analizu podataka potrebnih za stvaranje ugodnije životne sredine. Takva komunikaciona infrastruktura će omogućiti lak pristup javnim uslugama, optimizovati transportni sistem i sistem bezbednosti. Internet stvari će povezati sve elemente pametnog grada i pretvoriti ga u koherentan mehanizam. Često se pametan grad definiše kao grad koji ima dobru funkcionalnost sa perspektivom u ekonomiji, upravljanju, mobilnosti, životnoj sredini. Pritom, grad je „održiv“ ako je sastavljen od aktivnosti nezavisnih i svesnih građana koji mogu sami da donose odluke. Za dalji razvoj aktuelnih pametnih gradova, ali i pretendenata na titulu pametnog grada, neophodna je stalna podrška države novim projektima. U ovoj studiji je pored osnovnih opštih merila za pametne gradove, posebno razmotrena situacija u vezi sa pametnim gradovima u Srbiji. Razmatrana su dostignuća u oblasti primene geografskog informacionog sistema u Srbiji, aktivnosti komunalnih službi i eUprave, ali i neka rešenja koja su već u primeni. Dat je i kritički osvrt na nedostatke u praksi i nedoslednosti u kreiranju pametnih gradova u Srbiji. Ukazano je na činjenicu da vlasti preduzimaju korake ka digitalizaciji gradova, pokušavajući da uključe građane u proces donošenja odluka, shvatajući da razvoj pametnih gradova pozitivno utiče na nacionalnu ekonomiju, ali i na činjenicu da se to mora izvesti odlučnije i efikasnije pre svega u oblasti zakonske regulative i finansiranja projekata.

  Ključne reči: digitalizacija, IoT, pametni gradovi, internet, GIS, eUprava.

  Kliknite ovde da biste se vratili na vrh stranice


 9. Nada Živanović, Vlada Živanović i Milija Bogavac

  EFIKASNOST PRIVREDNIH SUBJEKATA U FUNKCIJI ORGANIZACIONIH PROMENA
  Da biste pristupili članku kliknite ovde

  Apstrakt: Globalno tržišno poslovanje karakterišu stalne kvantitativne i kvalitativne promene, što primorava organizacije da stalno prate trendove poslovanja kako bi ostvarile poslovnu efikasnost i zadovoljile postavljene standarde. Promene su neprekidne, a to postavlja sve veće izazove pred industrijska preduzeća da zahteve tržišta rešavaju unapređivanjem kadrova, inovativnih procesa i tehnologija. Glavni ciljevi su dugoročna profitabilnosti i konkurentska prednost. U tom procesu najkritičnija pitanja u vezi sa organizacionim promenama za efikasnost su nova znanja, kompetencije, i veštine zaposlenih. Bez obzira da li se radi o tzv. "tvrdim" ili "mekim" promenama, zaposleni moraju da se na adekvatan način pripreme i obuče za nove metodologije rešavanja radnih zadataka shodno prirodi nastalih promena iz okruženju. Organizacijski posmatrano, ...     Globalno tržišno poslovanje karakterišu stalne kvantitativne i kvalitativne promene, što primorava organizacije da stalno prate trendove poslovanja kako bi ostvarile poslovnu efikasnost i zadovoljile postavljene standarde. Promene su neprekidne, a to postavlja sve veće izazove pred industrijska preduzeća da zahteve tržišta rešavaju unapređivanjem kadrova, inovativnih procesa i tehnologija. Glavni ciljevi su dugoročna profitabilnosti i konkurentska prednost. U tom procesu najkritičnija pitanja u vezi sa organizacionim promenama za efikasnost su nova znanja, kompetencije, i veštine zaposlenih. Bez obzira da li se radi o tzv. "tvrdim" ili "mekim" promenama, zaposleni moraju da se na adekvatan način pripreme i obuče za nove metodologije rešavanja radnih zadataka shodno prirodi nastalih promena iz okruženju. Organizacijski posmatrano, kontinuirana i kvalitetna obuka zaposlenih može da doprinose efikasnijem prihvatanju, implementaciji i stabilizaciji procesa rada. To jasno govori, da je u današnjem uslovima poslovanja pored organizacijskog važan i psihološki aspekt prihvatanja promena i kod menadžmenta i kod zaposlenih. Organizacije treba da obezbede efikasan okvir strategijskog plana koji obuhvata permanentne i adekvatne obuke, obrazovanje, edukacije, treninge i sl. kako bi se ostvario cilj i maksimizirali potencijali zaposlenih. Za efikasnost kompanije u današnjim uslovima poslovanja, važan je razvoj ključnih strategijskih faktora koje treba da inkorporiraju menadžeri i lideri za postizanje kvalitetnog proizvoda i uspeha celokupne firme. U osnovi tržišnih promena, od posebnog značaja za efikasnost firme je projektovanje efikasnog modela obuke. U radu se prikazuje istraživanje strukturalnog procesnog modela obuke, koji se smatra jednim od osnovnih komponenti uspeha kompanije.

  Ključne reči: efikasnost, organizacione promene, kompanije, menadžment, liderstvo, obuka zaposlenih.

  Kliknite ovde da biste se vratili na vrh stranice


 10. Vlada Živanović, Milija Bogavac i Milanka Bogavac

  INTERNA KONTROLA (REVIZIJA) - FAKTOR PRAVILNOG UPRAVLJANJA FINANSIJSKIM I RAČUNOVODSTVENIM SISTEMOM
  Da biste pristupili članku kliknite ovde

  Apstrakt: Interna kontrola predstavlja predmet posmatranja različitih stejkholdera, ne samo eksternih revizora već i borda direktora, akcionara, kao i države u entitetima gde neposredno ili posredno vrši kontrolu. Interna kontrola nije samo važna za pravilno upravljanje finansijskim i računovodstvenim sistemom organizacije, već je bitna karika u celokupnom sistemu poslovanja jednog poslovnog i proizvodnog sistema. Samim tim, ona je jedna od najautoritativnijih studija, iz koje je i proizašla definicija interne kontrole. Prema toj definiciji interna kontrola se sprovodi kao proces, uspostavljen i vođen od strane upravnog (nadzornog) odbora preduzeća, uprave i nižih menadžera. Cilj je, obezbeđivanja razumnog uveravanja o postizanju ciljeva vezano za kategorije: efikasnost i uspešnost poslovanja, kvalitet finansijskog izveštavanja, saglasnost sa postojećom zakonskom regulativom i pravilnošću poslovanja kao i zaštita imovine od neovlašćenog korišćenja ili otuđenja. Od interne kontrole se očekuje ...     Interna kontrola predstavlja predmet posmatranja različitih stejkholdera, ne samo eksternih revizora već i borda direktora, akcionara, kao i države u entitetima gde neposredno ili posredno vrši kontrolu. Interna kontrola nije samo važna za pravilno upravljanje finansijskim i računovodstvenim sistemom organizacije, već je bitna karika u celokupnom sistemu poslovanja jednog poslovnog i proizvodnog sistema. Samim tim, ona je jedna od najautoritativnijih studija, iz koje je i proizašla definicija interne kontrole. Prema toj definiciji interna kontrola se sprovodi kao proces, uspostavljen i vođen od strane upravnog (nadzornog) odbora preduzeća, uprave i nižih menadžera. Cilj je, obezbeđivanja razumnog uveravanja o postizanju ciljeva vezano za kategorije: efikasnost i uspešnost poslovanja, kvalitet finansijskog izveštavanja, saglasnost sa postojećom zakonskom regulativom i pravilnošću poslovanja kao i zaštita imovine od neovlašćenog korišćenja ili otuđenja. Od interne kontrole se očekuje da pruži razumno uverenje, ali ne i apsolutno, o ostvarenim ciljevima kompanije. Cilj je da se ostvari adekvatno zaštićen sistem sastavljen od fizičkih sredstava (mašine, alati), nefizičkih sredstva (intelektualna imovina, proizvodi dobijeni skupim procesima istraživanja i razvoja), i dokumenti (evidencije mogu biti namerno ukradeni, uništeni ili slučajno izgubljeni ili oštećeni).U radu se interna kontrola sagledava kroz poslovne kontrole i računovodstvene kontrole. Poslovne kontrole se odnose na promociju uspešnosti poslovanja i postupanje prema propisanim upravljačkim politikama i značajne su prilikom revizije celokupnog ili poslovanja određenih sektora u preduzeću. Računovodstvene kontrole se odnose na zaštitu sredstava i pružanje uverenja da su finansijski izveštaji i osnovne i pomoćne evidencije pouzdane.

  Ključne reči: Interna kontrola, menadžment, finansije, računovodstveni sistem, kontrolno okruženje.

  Kliknite ovde da biste se vratili na vrh stranice


 11. Maja Radić, Sanel Ćemer, Mehmed Avdagić i Branka Marković

  ZAŠTITA DRUŠTVENIH I EKONOMSKIH STANDARDA I PROMOVISANJE FER MEĐUNARODNE TRGOVINE U GLOBALNOM SVIJETU
  Da biste pristupili članku kliknite ovde

  Apstrakt: Sаvremenі ekonomskі rаzvoj zemаljа u rаzvoju velіkіm dіjelom je pod utіcаjem dosаdаšnjeg nerаvnomjernog rаzvojа proіzvodnіh snаgа, u kome su nаjvećіm dіjelom dosаdаšnje kolonіje predstаvljаle аgrаrno sіrovіnskі prіvezаk rаzvіjenіm іndustrіjskіm zemljаmа. Brz porаst іndustrіjske proіzvodnje kojі je do sаdа zаpаžen u nerаzvіjenіm prіvredаmа, і potrebe brzog dаljeg rаzvіjаnjа nа osnovu sаvremene tehnіke u rаzvіjenіm zemljаmа, sve vіše zаhtіjevаju іzmjenu položаjа u rаzvoju і znаčаj međunаrodne trgovіne і zа ove nerаzvіjene zemlje і zа svjetsku ekonomіku uopšte. Međutіm, prаktіčno ne postojі „fer“ međunаrodnа trgovіnа u globаlnom svіjetu, і zаštіtа društvenіh і ekonomskі stаndаrdа skoro dа je nemogućа. U mnogim zemljama ...     Sаvremenі ekonomskі rаzvoj zemаljа u rаzvoju velіkіm dіjelom je pod utіcаjem dosаdаšnjeg nerаvnomjernog rаzvojа proіzvodnіh snаgа, u kome su nаjvećіm dіjelom dosаdаšnje kolonіje predstаvljаle аgrаrno sіrovіnskі prіvezаk rаzvіjenіm іndustrіjskіm zemljаmа. Brz porаst іndustrіjske proіzvodnje kojі je do sаdа zаpаžen u nerаzvіjenіm prіvredаmа, і potrebe brzog dаljeg rаzvіjаnjа nа osnovu sаvremene tehnіke u rаzvіjenіm zemljаmа, sve vіše zаhtіjevаju іzmjenu položаjа u rаzvoju і znаčаj međunаrodne trgovіne і zа ove nerаzvіjene zemlje і zа svjetsku ekonomіku uopšte. Međutіm, prаktіčno ne postojі „fer“ međunаrodnа trgovіnа u globаlnom svіjetu, і zаštіtа društvenіh і ekonomskі stаndаrdа skoro dа je nemogućа. U mnogim zemljama, pogotovo u nerazvijenim ima se za posljedicu nepostojanje fer međunarodne trgovine. Zbog svega ovoga dolazi do opadanja profitne stope kao determinante izvoza roba i kapitala. Ovo se može posmatrati kao i neke specifičnosti savremenog kapitala. Uloga izvoza kapitala danas se mijenja kvantitativno, kvalitativno, kao i po svojim pojavnim oblicima. Razne pojave rađaju suprotne pojave, utičući jedna na drugu. U tom smislu, danas možemo govoriti o tome da je cijeli svijet u stanju nekog mješovitog poretka: u kojem postoje i klasični privatno kapitalistički konkurentski sistem, i korporacijski kapitalistički (grupno kolektivistički) tržišni sistem i državno kolektivistički sistem. Evidentno je da u nastajanju novog svijetskog poretka među glavnim je tržište preko koga će se upravljati tokovima i sudbinama naroda i država.

  Ključne reči: komunаlіzаm, vrіjednostі, šovіnіzаm, društvene posljedice, profitne stope, izvoz, Transnacionalna preduzeća.

  Kliknite ovde da biste se vratili na vrh stranice


 12. Snežana R. Stojanović i Danijela Milić

  EFEKTI UGRAĐIVANJA EU REGULATIVE U SRPSKO ZAKONODAVSTVO O ZAŠTITI INVESTITORA
  Da biste pristupili članku kliknite ovde

  Apstrakt: Rad se bavi tržištem hartija od vrednosti u Republici Srbiji i zaštitom investitora koji na ovom tržištu učestvuju, imajući u vidu aktuelnu regulativu i njenu (ne)usklađenost sa EU standardima. Posmatra se razvoj tržišta kapitala i njegova transformacija ugrađivanjem odredbi EU zakonodavstva u srpski zakon. Pre usvajanja novog Zakona o tržištu kapitala, srpsko zakonodavstvo nije posebno uređivalo pitanje zaštite imovine klijenata investicionih posrednika: u slučaju malverzacija sa imovinom, klijenti investicionih društava i investitori su svoje pravo na povraćaj imovine mogli da ostvare samo sudskim putem, što je za njih stvaralo dodatne troškove. Krajnji rezultat bio je da su investitori odustajali od ulaganja, a to je imalo negativan uticaj na razvoj tržišta kapitala.u Republici Srbiji. Upravo iz ...     Rad se bavi tržištem hartija od vrednosti u Republici Srbiji i zaštitom investitora koji na ovom tržištu učestvuju, imajući u vidu aktuelnu regulativu i njenu (ne)usklađenost sa EU standardima. Posmatra se razvoj tržišta kapitala i njegova transformacija ugrađivanjem odredbi EU zakonodavstva u srpski zakon. Pre usvajanja novog Zakona o tržištu kapitala, srpsko zakonodavstvo nije posebno uređivalo pitanje zaštite imovine klijenata investicionih posrednika: u slučaju malverzacija sa imovinom, klijenti investicionih društava i investitori su svoje pravo na povraćaj imovine mogli da ostvare samo sudskim putem, što je za njih stvaralo dodatne troškove. Krajnji rezultat bio je da su investitori odustajali od ulaganja, a to je imalo negativan uticaj na razvoj tržišta kapitala.u Republici Srbiji. Upravo iz tog razloga, u srpsko zakonodavstvo ugrađuju se odredbe EU zakonodavstva sa ciljem uspostavljanja sistema za zaštitu investitora, a radi brzog povraćaja imovine klijenata u slučaju nesavesnog poslovanja investicionih društava i bez dodatnih troškova po same klijente. Ovime se, takođe, ispunjava obaveza koju je Srbija preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU (SSP): da domaće zakonodavstvo uskladimo sa EU zakonodavstvom i standardima, a radi unapređenja poslovnog okruženja u Srbiji. Rad se bavi pitanjem da li je novim odredbama zaista ostvarena zaštita investitora i daju se preporuke za poboljšanje aktuelnog sistema.

  Ključne reči: Republika Srbija, EU; tržište kapitala, investitori, investicioni posrednici, zaštita investitora.

  Kliknite ovde da biste se vratili na vrh stranice