FBIM Transactions online     DOI 10.12709/fbim.06.06.01.00                 ISSN 2334-704X (Online)
Urednik
dr Zoran ČekerevacPrednja korica
Impresum
Naučni odbor i uredništvo
Uvodna reč urednika
Sadržaj ovog broja časopisa
Uputstva za autore
Postupak prijavljivanja rada
Recenzenti
Izveštaj recenzenta
Zadnja korica

FBIM Arhiva & DOI

FBIM Transactions

Creative Commons License
Ovi radovi su licencirani u skladu sa Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License
.


S A D R Ž A J

FBIM Transactions God. VI, Vol. 6, Broj 1

#1 Pregledni rad
Ana Anufrijev, Goran Dašić
SVEFINANSIRANJE I KANALI DISTRIBUCIJE - KOMPETENCIJA ILI NADMETANJE
DOI 10.12709/fbim.06.06.01.01

#2 Originalni naučni rad
Zoran Čekerevac, Jelena Maletić
VREDNOVANJE I IZBOR VARIJANTI LOGISTIČKIH PROJEKTA
DOI 10.12709/fbim.06.06.01.02
#3 Pregledni rad
Dragana Đergović
IZAZOVI LIDERSTVA XXI VEKA
DOI 10.12709/fbim.06.06.01.03
#4 Pregledni rad
Vladimir Grujić, Dragan A. Lazić
SIMLATORI LETENJA U PREVENCIJI VAZDUHOPLOVNE KRIZNE SITACIJE
DOI 10.12709/fbim.06.06.01.04
#5 Pregledni rad
Jelena Maletić, Veljko Radičević
NEKI ASPEKTI AUTOMATIZACIJE LANCA SNABDEVANJA
DOI 10.12709/fbim.06.06.01.05
#6 Originalni naučni rad
Željko Mateljak
MEĐUZAVISNOST TIPOVA MENADŽMENTA I RAZINE MOTIVACIJE U HOTELIMA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
DOI 10.12709/fbim.06.06.01.06
#7 Originalni naučni rad
Željko Milovanović, Marko Todorović, Milan Stojanović
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE KAO RAZVOJNA POLUGA SAVREMENOG HOTELIJERSTVA
DOI 10.12709/fbim.06.06.01.07
#8 Pregledni rad
Zoran Pavlović, Aleksandra Vukmirović, Nebojša Dragović
UTICAJ NAPREDNIH INTERNET TEHNOLOGIJA U E-POSLOVANJU NA ZAPOSLENE U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU
DOI 10.12709/fbim.06.06.01.08
#9 Pregledni rad
Pero Petrović, Đorđe Pavlović
MODELI UPRAVLJANJA ZAPOSLENIH U AKCIONARSKIM DRUŠTVIMA
DOI 10.12709/fbim.06.06.01.09
#10 Originalni naučni rad
Šemsudin Plojović, Suad Bećirović, Enis Ujkanović, Senadin Plojović
MOGUĆNOSTI PRIMENE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U CILJU UNAPREĐENJA OMLADINSKOG SPORTA U SRBIJI
DOI 10.12709/fbim.06.06.01.10
#11 Pregledni rad
Ljudmila Prigoda, Zoran Čekerevac, Vera Kiseleva
IZVORI FINANSIRANJA INOVATIVNOG POSLOVANJA: FONDOVI RIZIČNOG KAPITALA
DOI 10.12709/fbim.06.06.01.11
#12 Pregledni rad
Saša Stamenković, Milan Stamatović
LIDERSTVO DANAS – POTREBA ILI MIT?
DOI 10.12709/fbim.06.06.01.12
#13 Pregledni rad
Snežana Stojanović
IZVEŠTAVANJE PREMA DRŽAVAMA – VAŽAN KORAK U DOSTIZANJU TRANSPARENTNOSTI PREKOGRANIČNOG POSLOVANJA
DOI 10.12709/fbim.06.06.01.13
#14 Originalni naučni rad
Radomir Šalić
KONTINUIRANI PAD BEOGRADSKE BERZE KAO REZULTAT NEDOSTATKA KVALITETNIH KOMPANIJA U SRBIJI
DOI 10.12709/fbim.06.06.01.14
#15 Pregledni rad
Zoran Todorović
KRITERIJUM POSLOVANJA U BANKARSTVU PO BAZELSKOM KOMITETU - BAZEL III
DOI 10.12709/fbim.06.06.01.15
#16 Pregledni rad
Dragana Trnavac, Ljubomir Miljković, Ivica Petrović
ZNAČAJ I VREDNOST POSLOVNIH INFORMACIJA I MERE ZAŠTITE U INDUSTRIJSKOJ ŠPIJUNAŽI
DOI 10.12709/fbim.06.06.01.16


To switch to English click the icon