FBIM Transactions online     DOI 10.12709/fbim.02.02.02.00                 ISSN 2334-704X (Online)
Editor-in-chief
Dr. Zoran Čekerevac
In the FBIM Transactions Vol. 2 Issue 2 Year 2014


Creative Commons License
These works are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License
.


#1
Position paper
Walter Block
REJOINDER TO WISNIEWSKI ON EVICTIONISM, ROUND FOUR
(EVIKCIONIZAM - REPLIKA VIŠNJEVSKOM, ČETVRTA RUNDA)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.01


#2
Review article
Vita Byndyu
PROBLEMS AND PROSPECTS OF SOCIAL PROTECTION IN UKRAINE
(PROBLEMI I PERSPEKTIVE SOCIJALNE ZAŠTITE U UKRAJINI)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.02

#3
Review article
Vladimir Radovanović, Snežana Đekić, Blaga Radovanović
WINERY WASTE MANAGEMENT IN SERBIA: VRANAC GRAPE MARC AS SOURCE OF ANTIOXIDANTS
(UPRAVLJANJE OTPADOM VINARIJA U SRBIJI: KOMINA VRANCA KAO IZVOR ANTIOKSIDANATA)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.03

#4
Professional paper
Gordana Bilbilovska, Ivana Bilbilovska
TOTALNI MENADŽMENT KVALITETA I RAZVOJ MAKEDONSKE EKONOMIJE
(TOTAL QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND THE DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF MACEDONIA)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.04

#5
Professional paper
Lucija Blašković, Dubravka Mandušić
RESTRUKTURIRANJE VISOKOOBRAZOVNOG SUSTAVA UVOĐENJEM SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
(RESTRUCTURING HIGHER EDUCATION SYSTEM BY IMPLEMENTING QUALITY MANAGEMENT)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.05

#6
Professional paper
Kristina Cvetković, Ljiljana Arsić, Zoran Milićević
UNAPREĐENJE GLOBALNE KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U SRBIJI
(IMPROVING GLOBAL COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN SERBIA)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.06

#7
Professional paper
Zoran Čekerevac, Zdenek Dvorak, Petar Čekerevac
INTERNET SIGURNOST U SVETLU OTKRIĆA EDVARDA SNOUDENA
(INTERNET SECURITY IN LIGHT OF EDWARD SNOWDEN'S REVELATIONS)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.07

#8
Professional paper
Dragan Ćosić, Vladimir Vukajlović
UPRAVLJANJE MEDIJIMA U KRIZNIM SITUACIJAMA – STUDIJA SLUČAJA: RAT U AVGANISTANU
(MEDIA MANAGEMENT IN CRISIS SITUATIONS – A CASE STUDY: WAR IN AFGANISTAN)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.08

#9
Professional paper
Dejan Dašić, Nikola Radosavljević
BRENDIRANJE IDEJA U FUNKCIJI EKONOMSKOG PROSPERITETA
(BRENDING IDEAS IN THE FUNCTION OF ECONOMIC PROSPERITY)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.09

#10
Professional paper
Branislav Đorđević
ZAŠTO BI RIGIDNI IZVRŠIOCI TREBALO DA OBRATE PAŽNJU NA MENADŽMENT TEORIJU
(WHY RIGID EXECUTORS SHOULD PAY ATTENTION ON THE MANAGEMENT THEORY)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.10

#11
Professional paper
Josip Đurašković, Andrea Kavarić
PREGOVARAČKA PRIPREMA U HOTELIJERSTVU CRNE GORE
(PREPARATION FOR NEGOTIATIONS PROCESS IN HOTEL INDUSTRY OF MONTENEGRO)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.11

#12
Professional paper
Nebojša Gijić, Zoran Jerotijević, Aleksandar Matić
PRAVNA ZAŠTITA MARKE
(LEGAL PROTECTION OF BRANDS)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.12

#13
Professional paper
Aleksandar Glavinov, Atanas Kozarev, Nenad Taneski
REDEFINISANJE SISTEMA ZA UPRAVLJANJE KRIZAMA U MAKEDONIJI
(REDEFINING SYSTEM FOR CRISIS MANAGEMENT IN REPUBLIC OF MACEDONIA)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.13

#14
Professional paper
Vladimir Grujić, Dragan Lazić
ZNAČAJ PRIMENE KRIZNOG MENADŽMENTA U PRIPREMI PILOTA
(THE SIGNIFICANCE OF THE CRISIS MENAGEMENT IN PREPARATION OF THE PILOT)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.14

#15
Professional paper
Aida Hanić
FINANSIJSKI MENADŽMENT U OSIGURANJU
(FINANCIAL MANAGEMENT IN INSURANCE)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.15

#16
Original scientific paper
Bisera Jevtić
AKADEMSKA SREDINA I AKADEMSKO (NE)POSTIGNUĆE
(ACADEMIC ENVIRONMENT AND ACADEMIC SUCCESS (AND FAILURE))
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.16

#17
Professional paper
Ratimir Jovićević, Milica Kovačević, Milica Raičević
NOVA PARADIGMA MARKETINGA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA
(NEW MARKETING PARADIGM FOR SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.17

#18
Professional paper
Želimir Kešetović, Ivan Toth, Marko Toth
KRIZNO PLANIRANJE U OBRAZOVNO VASPITNIM USTANOVAMA
(CRISIS PLANNING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.18

#19
Professional paper
Ljiljana Kontić
STRATEGIJSKI PRISTUP DRUŠTVENO ODGOVORNOM PONAŠANJU PREDUZEĆA
(STRATEGIC APPROACH TO CORPORATE RESPONSIBILITY)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.19

#20
Professional paper
Atanas Kozarov
MENADŽMENT POVERLJIVIM INFORMACIJAMA U USLOVIMA KRIZE I AKTUELNI MODELI U REPUBLICI MAKEDONIJI
(MANAGING WITH CLASSIFIED INFORMATION IN CRISES AND CURRENT MODELS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.20

#21
Professional paper
Boris Milović, Milan Milović
RAZVOJ MENADŽMENTA ODNOSA SA PACIJENTIMA KAO FAKTOR KONKURENTSKE PREDNOSTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA
(DEVELOPMENT MANAGEMENT RELATIONSHIPS WITH PATIENTS AS A FACTOR OF COMPETITIVE ADVANTAGE OF HEALTHCARE INSTITUTIONS)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.21

#22
Professional paper
Vladimir Mirković, Marija Knežević
REŠAVANJE PROBLEMA NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA KAO ESENCIJALNI FAKTOR STABILNOSTI BANKARSKOG SISTEMA
(NON-PERFORMING LOANS RESOLUTION AS ESSENTIAL FACTOR OF BANKING SECTOR STABILITY)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.22

#23
Professional paper
Slobodan Nićin, Nevenka Nićin, Vojislava Grbić
NOVIJI TRENDOVI I PROGRAMI MOTIVACIJE ZAPOSLENIH
(RECENT TRENDS AND PROGRAMS APPLIED FOR MOTIVATION OF EMPLOYEES)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.23

#24
Informative contribution
Branislav Orešković
INOVATIVNI SPORTSKI PROJEKT OBLIKOVAN ZA EU TENDER
(AN INNOVATIVE SPORTS PROJECT DESIGNED FOR THE EU TENDER)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.24

#25
Professional paper
Nebojša Pavlović
KRIZA U MENADŽMENTU ZNANJA I DRUŠTVU ZNANJA
(SOCIETY OF KNOWLEDGE AND CRISIS)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.25

#26
Original scientific paper
Aleksandar Pešić, Duška Pešić, Slavko Ivković
LINGVISTIČKE FAZI PROMENLJIVE KAO ALAT ANALIZE U MENADŽMENTU INVENTARA
(LINGUISTIC FUZZY VARIABLES AS ANALYSIS TOOL IN INVENTORY MANAGEMENT)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.26

#27
Professional paper
Jovanka Popović, Vlado Radić, Rade Stanković
UPRAVLJANJE ORGANIZACIONO KOMERCIJALNIM RIZICIMA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU SRBIJE KROZ MARKETING MENADŽMENT KONCEPT
(MANAGEMENT OF SERBIAN HEALTH TOURISM ORGANIZATIONAL AND COMMERCIAL RISKS THROUGH MARKETING MANAGEMENT CONCEPT)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.27

#28
Professional paper
Veljko Radičević, Marko Subotić, Dragana Milić
PROMOVISANJE ODRŽIVOG URBANOG TRANSPORTA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA
(SUSTAINABLE URBAN TRANSPORT PROMOTION AS A FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.28

#29
Original scientific paper
Milan Stamatović, Đurđica Vukajlović, Dragan Ćosić
EFIKASNOST PLANSKE AKTIVNOSTI U PREDUZEĆIMA RAZLIČITE VELIČINE I NIVOA POSLOVANJA
(EFFICIENCY PLAN OF ACTIVITIES IN COMPANIES OF DIFFERENT SIZES AND LEVELS OF BUSINESS)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.29

#30
Review paper
Radomir Šalić
MODALITETI REŠENJA PROBLEMA OSIGURANJA I ISPLATE DEPOZITA BANAKA SRBIJE
(MODALITIES OF SOLUTIONS TO THE PROBLEM OF INSURANCE AND DEPOSIT PAYMENT IN THE BANKS OF SERBIA)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.30

#31
Professional paper
Branko Vujatović, Dejan Kršljanin
PRIMENA PROGRAMA EXPERT CHOICE U PROCENI BEZBEDNOSNE UGROŽENOSTI INFORMACIONOG SISTEMA
(APPLICATION OF "EXPERT CHOICE" PROGRAM IN ASSESSMENT OF INFORMATION SYSTEM SECURITY VULNERABILITY)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.31

#32
Professional paper
Nada Živanović, Vlada Živanović, Marija Živanović
STRATEGIJA EFIKASNIH POBOLJŠANJA POSLOVNIH PROCESA REINŽENJERING METODOM
(EFFECTIVE STRATEGY TO IMPROVE BUSINESS PROCESSES USING BUSINESS PROCESS REENGINEERING METHOD)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.32

#33
Professional paper
Ivo P. Županović
ADAPTIBILNOST MENADŽMENTA TURISTIČKE DESTINACIJE U ODNOSU NA AKTUELNE TRŽIŠNE TRENDOVE
(ADAPTIBILITY OF TOURIST DESTINATION MANAGEMENT IN RELATION WITH CURRENT MARKET TRENDS)
DOI 10.12709/fbim.02.02.02.33