FBIM Transactions online     DOI 10.12709/fbim.07.07.02.00                 ISSN 2334-704X (Online)
Urednik
dr Zoran ČekerevacPrednja korica
Impresum
Naučni odbor i uredništvo
Uvodna reč urednika
Sadržaj ovog broja časopisa
Uputstva za autore
Postupak prijavljivanja rada
Recenzenti
Izveštaj recenzenta
Zadnja korica

FBIM Arhiva & DOI

FBIM Transactions

Creative Commons License
Ovi radovi su licencirani u skladu sa Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License
.


S A D R Ž A J

FBIM Transactions God. VII, Vol. 7, Broj 1

#1 Pregledni rad
Vladica Babić
MJERE PREVENCIJE I SIGURNOSNE POLITIKE PROTIV CYBER TERORIZMA
DOI 10.12709/fbim.07.07.02.01

#2 Pregledni rad
Boris Bursać
TERORISTIČKE ORANIZACIJE U SIRIJI
DOI 10.12709/fbim.07.07.02.02
#3 Pregledni rad
Tamara Cvetković
RAZVOJ TRŽIŠTA DIGITALNIH VALUTA
DOI 10.12709/fbim.07.07.02.03
#4 Pregledni rad
Dragan Ćosić i Predrag Radovanović
PREDUSLOVI ZA USPEH PLATNOG SISTEMA BAZIRANOG NA DIGITALNOJ (KRIPTO)VALUTI
DOI 10.12709/fbim.07.07.02.04
#5 Pregledni rad
Haris Hamidović
PROCJENA UČINKA NA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA
DOI 10.12709/fbim.07.07.02.05
#6 Pregledni rad
Nemanja Jovanov, Nikola Glođović i Goran Jovanov
MODEL UPRAVLJANJA BEZBEDNOSNIM RIZIKOM
DOI 10.12709/fbim.07.07.02.06
#7 Originalni naučni rad
Sergej Kirsanov, Evgenij Safonov i Galina Palamarenko
DIGITALIZACIJA U RUSKOJ EKONOMIJI: PREDNOSTI I PRETNJE
DOI 10.12709/fbim.07.07.02.07
#8 Pregledni rad
Branka Mijić
UPRAVLJANJE RIZIKOM – CYBER SIGURNOST
DOI 10.12709/fbim.07.07.02.08
#9 Pregledni rad
Živanka Miladinović Bogavac
RAČUNARSKA SABOTAŽA
DOI 10.12709/fbim.07.07.02.09
#10 Pregledni rad
Zoran Milanović
ZLOUPOTREBA NOVIH TEHNOLOGIJA I DIGITALNO NASILJE
DOI 10.12709/fbim.07.07.02.10
#11 Pregledni rad
Ljudmila Prigoda, Milanka Bogavac i Jelena Maletić
PRIMENA RFID TEHNOLOGIJE – NEKI PROBLEMI I PRAVCI RAZVOJA
DOI 10.12709/fbim.07.07.02.11
#12 Pregledni rad
Ivica Petrović i Dragana Trnavac
RADIKALIZACIJA VISOKOTEHNOLOŠKOG TERORIZMA
DOI 10.12709/fbim.07.07.02.12
#13 Pregledni rad
Hana Rizqallah Qananah, Khalefa Altaher Mohamed Alnagasa, Mohamed Salem Almabrouk i Nada Živanović
DA LI SU PROBLEMI U IT VEŠTINAMA REŠIVI ILI OSTAJU DA BUDU UVEK PRISUTNI?
DOI 10.12709/fbim.07.07.02.13
#14 Pregledni rad
Sergej Uljanov i Đorđe Milošević
NEVIDLJIVE TRANSAKCIJE U DARK WEB-U
DOI 10.12709/fbim.07.07.02.14
#15 Pregledni rad
Vida M. Vilić
PREVARE PUTEM INTERNETA: SAJBER ZABAVA KOJA „PRAZNI” RAČUNE ŠIROM SVETA
DOI 10.12709/fbim.07.07.02.15
#16 Pregledni rad
Slavoljub M. Vujović
DIGITALIZATION OR ICT IN TOURISM
DOI 10.12709/fbim.07.07.02.16


To switch to English click the icon