FBIM Transactions online       . . . DOI 10.12709/fbim.05.05.02.00 . . .      ISSN 2334-704X (Online) QR_FBIM_1.jpg
Urednik
dr Zoran ČekerevacPrednja korica
Impresum
Naučni odbor i uredništvo
Uvodna reč urednika
Sadržaj ovog broja časopisa
Uputstva za autore
Postupak prijavljivanja rada
Recenzenti
Izveštaj recenzenta
Zadnja korica

Br. 2
FBIM Transactions
Finansije
Biznis
Informacione i industrijske tehnologije
Menadžment
Nauka
Društvo

Godina V
Vol. 5
Broj 2

Da biste bili citirani morate da publikujete!

MESTE NGO i FBIM Transactions podržavaju timski rad i posebno međunarodnu naučnu saradnju.

Zato smo posebno spremni da publikujemo radove timova sastavljenih od autora iz dve ili više zemalja.


FBIM Arhiva & DOI

FBIM Transactions

Izvršni izdavač:
Suizdavači:

MESTE NVO www.meste.org
Poslovni i pravni fakultet Univerziteta "Union - Nikola Tesla" u Beogradu, Beograd, Srbija
SZ & Associates, Toronto, Kanada
www.meste.org
Publikovano: 15.07.2017

To switch to English, click the icon