FBIM Transactions online     DOI 10.12709/fbim.03.03.02.00                 ISSN 2334-704X (Online)
Urednik
dr Zoran ČekerevacPrednja korica
Impresum
Naučni odbor i uredništvo
Uvodna reč urednika
Sadržaj ovog broja časopisa
Uputstva za autore
Postupak prijavljivanja rada
Recenzenti
Izveštaj recenzenta
Zadnja korica

FBIM Arhiva & DOI

FBIM Transactions

Creative Commons License
Ovi radovi su licencirani prema uslovima Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License
.


U ovom broju


#1 Pregledni rad
Svetlana Anđelić, Valentin Kuleto
SAVREMENE TENDENCIJE U OBRAZOVANJU IT STRUČNJAKA
DOI 10.12709/fbim.03.03.02.01

#2 Pregledni rad
Dragutin Arsić, Isidor Jevtović, Dragan Milovanović
MENADŽMENT U VANREDNIM, AKCIDENTNIM, EKOLOŠKIM SITUACIJAMA
DOI 10.12709/fbim.03.03.02.02
#3 Pregledni rad
Vojkan Bižić
KYOKUSHINKAI KARATE SISTEM I RAZVOJ SPORTSKOG MENADŽMENTA U KYOKUSHINKAI KARATE ORGANIZACIJAMA
DOI 10.12709/fbim.03.03.02.03

#4 Pregledni rad
Ivana Domazet, Hasan Hanić, Azra Hanić
TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA CRM-KAM KONCEPTA - FAKTOR KONKURENTNOSTI FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA
DOI 10.12709/fbim.03.03.02.04
#5 Originalni naučni rad
Ševala Isaković-Kaplan, Adela Delalić
KREATIVNO RAČUNOVODSTVO U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U BIH
DOI 10.12709/fbim.03.03.02.05
#6 Pregledni rad
Ljubinko Janjušević, Pavle Hadžić, Miroslav Radosavljević
UPRAVLJANJE FLEKSIBILNOM PROIZVODNJOM I ULOGA ROBOTA U NJOJ
DOI 10.12709/fbim.03.03.02.06
#7 Pregledni rad
Nemanja Lekić, Marko Ćosić, Uroš Cvetković
ULOGA MARKETINŠKIH KOMUNIKACIJA U KREIRANJU STRATEGIJE RAZVOJA TURISTIČKIH ORGANIZACIJA
DOI 10.12709/fbim.03.03.02.07
#8 Pregledni rad
Milan Mihajlović, Vlada Živanović, Nedeljko Karakaš
UPRAVLJANJE RIZICIMA ELEKTRONSKOG POSLOVANJA
DOI 10.12709/fbim.03.03.02.08
#9 Stručni rad
Nevenka Nićin, Jelena Vasiljević
PROCESNE TEORIJE MOTIVACIJE
DOI 10.12709/fbim.03.03.02.09
#10 Pregledni rad
Senija Nuhanović, Mirnesa Baraković Nurikić
MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA AKTIVNOSTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA NA GLOBALNOM NIVOU
DOI 10.12709/fbim.03.03.02.10
#11 Position paper
Tatiana A. Paladova, Ludmila V. Prigoda, Elena S. Maltseva
DRŽAVNO FINANSIRANJE I BUDŽETSKA EFIKASNOST PROGRAMSKI FOKUSIRANIH PROGRAMA MERA REGIONALNOG RAZVOJA (rad je na publikovan engleskom jeziku)
DOI 10.12709/fbim.03.03.02.11
#12 Pregledni rad
Pero Petrović, Aleksandar Živković
GRAĐENJE BRENDA I LOJALNOST KLIJENATA KAO ELEMENTI STRATEGIJE POSLOVANJA BANAKA
DOI 10.12709/fbim.03.03.02.12
#13 Pregledni rad
Žarko Ristić, Kristijan Ristić, Ljubomir Miljković
FISKALNO UPRAVLJANJE
DOI 10.12709/fbim.03.03.02.13

#14 Pregledni rad
Dubravka Škunca
STRATEGIJA RAZVOJA BIZNISA I KONKURENTNOST: STUDIJA SLUČAJA REPUBLIKE SRBIJE
DOI 10.12709/fbim.03.03.02.14
#15 Stručni rad
Nenad Veljović
ULOGA I ZNAČAJ AGROBIZNISA U ORGANSKOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
DOI 10.12709/fbim.03.03.02.15


To switch to English click the icon