FBIM Transactions online     DOI 10.12709/fbim.05.05.01.00                 ISSN 2334-704X (Online)
Urednik
dr Zoran ČekerevacPrednja korica
Impresum
Naučni odbor i uredništvo
Uvodna reč urednika
Sadržaj ovog broja časopisa
Uputstva za autore
Postupak prijavljivanja rada
Recenzenti
Izveštaj recenzenta
Zadnja korica

FBIM Arhiva & DOI

FBIM Transactions

Creative Commons License
Ovi radovi su licencirani prema uslovima Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License
.


U ovom broju


#1 Pregledni rad
Anđelkovic Slobodan, Perović Milorad, Ivkov Danijela
STRATEGIJE MARKETINGA U USLOVIMA KRIZE
DOI 10.12709/fbim.05.05.01.01

#2 Pregledni rad
Bengin Senka
METODOLOGIJA ANALIZA MEDIJSKIH SADRŽAJA U MEDIJA MONITORING ORGANIZACIJAMA PRI DELIMIČNOJ DIGITALIZACIJI
DOI 10.12709/fbim.05.05.01.02
#3 Pregledni rad
Brakus Aleksandra
MENADŽMENT DOGAĐAJA I TURIZAM
DOI 10.12709/fbim.05.05.01.03

#4 Pregledni rad
Bursać Boris, Glumac Stanislav
TERORISTIČKE ORGANIZACIJE U RUSIJI U XIX VEKU
DOI 10.12709/fbim.05.05.01.04
#5 Originalni naučni rad
Domazet Ivana, Lazić Milena, Filimonović Dragan
KONCEPT AKTIVNOG STARENJA I SMANJENJE MARGINALIZACIJE STARIJE POPULACIJE
DOI 10.12709/fbim.05.05.01.05
#6 Pregledni rad
Jakovljević Sanja, Klincov Vujaković Tatjana
ANALIZA KONKURENTNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE U KONTEKSTU PRISTUPNIH PROCESA EU
DOI 10.12709/fbim.05.05.01.06
#7 Pregledni rad
Milić Zlatibor
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U HOTELSKOJ INDUSTRIJI KAO FAKTOR UNAPREĐENJA ODRŽIVOG RAZVOJA CRNE GORE
DOI 10.12709/fbim.05.05.01.07
#8 Originalni naučni rad
Milošević A. Dragan
MODELOVANJE POUZDANOSTI SLOŽENIH TEHNIČKIH SISTEMA U INDUSTRIJI, SSA KONCEPT
DOI 10.12709/fbim.05.05.01.08
#9 Pregledni rad
Plojovic Senadin, Novalic Fadil, Saracevic Muzafer, Plojovic Semsudin
MOGUĆNOSTI IMPLEMENTACIJE DSS-A U PROCESU ODRŽAVANJA MAŠINA
DOI 10.12709/fbim.05.05.01.09
#10 Pregledni rad
Ristić Žarko, Bogavac Milija, Ristić Kristijan
GLOBALNA FINANSIJSKA KRIZA I IZAZOVI EKONOMSKE STABILNOSTI
DOI 10.12709/fbim.05.05.01.10
#11 Pregledni rad
Sekulić Saška
ALATI I ORGANIZACIONI ASPEKTI KRIZNOG MENADŽMENTA
DOI 10.12709/fbim.05.05.01.11
#12 Pregledni rad
Toš Bublić Tajana, Đorđević Suzana, Lajtman Marko
NETO NASUPROT BRUTO KAPITALNIM TIJEKOVIMA U LUKASOVOM PARADOKSU
DOI 10.12709/fbim.05.05.01.12
#13 Pregledni rad
Vukomanović Dragan, Ivković Slavko, Busch-Pusitsch Asim
UPRAVLJANJE KVALITETOM I PRIMENA HACCP STANDARDA U TRGOVINI
DOI 10.12709/fbim.05.05.01.13

#14 Pregledni rad
Vukotić Svetlana, Zakić Nebojša, Janjić Danijela
UTICAJ DIZAJNA RADNIH MESTA NA EFEKTIVNOST ZAPOSLENIH
DOI 10.12709/fbim.05.05.01.14
#15 Pregledni rad
Zubac Danijela, Anđelković Danijela, Brzaković Kadrić Olgica
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI KAO PRODUKT RAČUNOVODSTVA
DOI 10.12709/fbim.05.05.01.15
#16 Originalni naučni rad
Živanović Branko, Cvejić Aleksandra, Jović Željko
STRATEGIJA UPRAVLJANJA REJTINGOM PRIVREDNOG DRUŠTVA SLOŽENE ORGANIZACIONE I VLASNIČKE STRUKTURE
DOI 10.12709/fbim.05.05.01.16


To switch to English click the icon